arhiv_info_new.jpg

Učesnici

Ukupno 0

Bilateralni sastanci

Učesnici 0
Sastanci 0

Pregledi profila

Pre događaja 233
Posle događaja 7141

Autorski radovi

Pozivamo Vas da u okviru navedenih tematskih celina, prijavite svoj rad za „ARHIV INFO 2012“, koji će biti prezentiran na skupu i objavljen u zborniku radova. Rok za dostavu radova je 12.09.2012.god. Molimo Vas da se na vreme prijavite.

Prijave pošaljite poštom na adresu: Udruženje Arhiv Info, Južni bulevar 144 ili na e-mail info@arhivinfo.org.rs ili arhivinfo@eunet.rs

Podsećamo Vas da Izvršni Odbor i ove godine nastavlja sa nagrađivanjem autorskih radova.

Svim prvim autorima (nekomercijalnih radova) koji budu odabrani i prezentovani na stručnom skupu „ARHIV INFO 2012“ biće odobren
kotizacioni popust od 2000.00 dinara.

Dodatno na osnovu ocene stručnog žirija nagradiće se tri najbolja rada a nagrade su:

 • jedna besplatna kotizacija i besplatni smeštaj na stručnom skupu „ARHIV INFO 2013“,
 • jedan besplatni smeštaja na stručnom skupu „ARHIV INFO 2013“, i
 • jedna besplatna kotizacija na stručnom skupu „ARHIV INFO 2013“.
   

Suorganizator

 • pks_logo.png

Partner

 • tehnicom_computers_bar_code_stari.jpg

Suorganizator

 • 1.png

Podrška

 • mi_82004.jpg
 • 2.png
 • 706px_ECDL_Logo_svg.png
 • 3.png

Saradnja

 • logo_udruzenja_e_razvoj.jpg

Lokacija

 • Planina_Photo_Kako_do_nas.jpg

Tehnička podrška

 • coveculjci2.jpg
 • support@talkb2b.net